نویسنده = موسوی‌مشهدی، سیدکمال‌الدین
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص عیب در سیستم‌های کنترل با استفاده از تابع چگالی احتمال خروجی

دوره 1، شماره 2، بهار 1393، صفحه 35-41

مجید غنی‌‌ئی زارچ؛ جواد پشتان؛ سیدکمال‌الدین موسوی‌مشهدی