نویسنده = رزازی، قربد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شکل موج نوین برای بهبود آشکارسازی اهداف سوناری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 25-37

امید پاکدل آذر؛ هادی امیری؛ قربد رزازی