نویسنده = خدابنده، پوریا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدار سریع تشخیص خطا در ارتباطات شبکه‌ای زیر آب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 34-42

پوریا خدابنده؛ َشیوا تقی پور عیوضی