نویسنده = مهدی زاده، مرسده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سخت کننده و بتن پر کننده در رفتار خمشی اتصالات فولادی Y و T شکل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 43-57

مرتضی نقی پور؛ مرسده مهدی زاده؛ صالح محمد ابراهیم زاده سپاسگزار