نویسنده = ایران نژاد، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از آب دریا در فلوتاسیون مس - مولیبدن

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 103-111

مهدی ایران نژاد؛ فردیس نخعی