نویسنده = محمدجواد میرنیا
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر عملیات حرارتی بر شکل‌پذیری آلیاژ آلومینیوم AA6061 در فرآیند هیدروفرمینگ ورق

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 39-50

سید محسن حجازی الحسینی؛ مجید الیاسی؛ محمدجواد میرنیا