نویسنده = آگاه، همیرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات، منطقه چابهار حدفاصل پزم تا رمین/

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 87-98

مجید یوسفی؛ همیرا آگاه؛ لعبت تقوی