نویسنده = محمدی فیروز، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی گردش و اثر پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 98-112

سمیه محمدی فیروز؛ سارا اله یاری بیک؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمدرضا سهیلی فر