نویسنده = لطفی‌تاکامی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. کاهش لجن‌زایی در سواحل جنوبی دریای خزر (حوضه آبگیر پره‌سر)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 88-96

سید مصطفی سیادت موسوی؛ محمدعلی لطفی‌تاکامی