نویسنده = کمالی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خطای روابط تجربی و شبیه سازی عددی در محاسبه توان شناورهای زیرسطحی با استفاده از نتایج تست میدانی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 54-66

سجاد اردشیری؛ سید حسین موسوی زادگان؛ سعید خردمند؛ فرزاد اسکندری؛ احمد کمالی