نویسنده = تابش پور، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرم های مقاطع مختلف دماغه ی مرکزی در میزان بیشینه ی شتاب در مسئله ی سقوط آزاد در شناور هارث

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 46-60

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم سلیمانی؛ محمد کرمی؛ جواد ملک محمدی