نویسنده = علی صدر
تعداد مقالات: 1
1. High-Sensitivity GPS Spoof Data Classification Based on Fuzzy Logic

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 105-116

سید محمدرضا موسوی؛ علی صدر؛ مریم معاضدی