نویسنده = رضوانی، سید ساعد
تعداد مقالات: 2
2. شبیه سازی ارتعاش پایه جاکت سکوی نفتی تحت نیروی موج در شرایط مختلف اتصال به کف دریا

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 71-80

سید ساعد رضوانی؛ مهدی سعید کیاست؛ شهروز معصومی