نویسنده = قضاوی مقدم، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی کنترل کننده مدلغزشی-عصبی برای کلاس خاصی از موتور سنکرون مغناطیس دائم به منظور بهره گیری در زیردریایی بدون سرنشین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 54-63

سجاد محمدعلی نژاد؛ سیده نرگس مهدیان زاده؛ رضا قاسمی؛ مصطفی قضاوی مقدم