نویسنده = پاسبانی خیاوی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر انفجار زیر آب بر روند خرابی سکوهای دریایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 77-87

مجید پاسبانی خیاوی؛ آمنه نصراله زاده گوکه