نویسنده = بردبار، امید
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 50-59

امید بردبار؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی