نویسنده = کهنسال، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توانمندی روش شبکه متحرک برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور پروازی تک پله ای

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 42-52

عباس دشتی منش؛ رضا خسروانی؛ احمدرضا کهنسال