نویسنده = علی اکبری بیدختی، عباسعلی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی گردش و اثر پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 98-112

سمیه محمدی فیروز؛ سارا اله یاری بیک؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمدرضا سهیلی فر


2. بررسی ابعاد هندسی ریپل های رسوبی با استفاده از مدل فیزیکی و اصلاح ضرایب روابط تجربی موجود

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 64-74

حمیده دقیق؛ علی کرمی خانیکی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی