نویسنده = ذبیح پور، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

محمود ذبیح پور؛ سید مسعود سید قصیر؛ محسن رضائی