نویسنده = شاکرمی، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حساسیت پاسخ سازه های ثابت دریایی به پارامترهای نیروی امواج با استفاده از تئوری موج نو

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 84-95

میلاد شاکرمی؛ احمد شانه ساززاده؛ ناصر شابختی