نویسنده = خبیر، محسن
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز هیدرودینامیکی بارج شناور با آبخورهای مختلف تحت اثر امواج در حوزه فرکانسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 53-62

محمد جواد کتابداری؛ اشکان شاهرخی؛ محسن خبیر