نویسنده = فیروزی، جبار
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 26-36

محمد جواد کتابداری؛ جبار فیروزی؛ ابوالفتح عسکریان خوب