نویسنده = اتابک فیضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 52-65

سینا قنبری نمین؛ اتابک فیضی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


2. بررسی اثرات شیب کف مخزن سد بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک پایین‌دست آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 59-73

اتابک فیضی؛ علیرضا اسدپور اردبیلی؛ ابوالفتح عسکریان خوب