بررسی پاسخ لرزه‌ای اسکله شمع و عرشه تحت اثر جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار
1. بررسی پاسخ لرزه‌ای اسکله شمع و عرشه تحت اثر جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار

شهاب الدین شاکر اردکانی؛ روح اله امیرآبادی؛ حمید حیدری ترکمانی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 108-119

چکیده
  عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه توسط محققان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است، اما تحقیقات بسیار اندکی در مورد اثر جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار بر روی پاسخ لرزه‌ای این نوع اسکله‌ها صورت پذیرفته ...  بیشتر