نویسنده = معرفیان پور، علی
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز و کنترل مقید حرکت غلتش عرضی یک شناور نظامی با باله های فعال

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 28-38

حمید ملکی زاده؛ محمد رضا جاهد مطلق؛ بیژن معاونی؛ علی معرفیان پور


2. کنترل مد لغزشی رول- فین کشتی در مقابل نوسانات ناشی از امواج و عدم قطعیت‌

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 35-41

حمید ملکی زاده؛ محمد رضا جاهد مطلق؛ بیژن معاونی؛ علی معرفیان پور