نویسنده = زارع تیموری، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پاسخ‌ حرکات سکوی پایه کششی تحت اثر بارگذاری امواج دریای خزر ‏

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 50-56

مجید قدسی حسن آباد؛ حمیدرضا زارع تیموری؛ مجتبی عظام