نویسنده = نورمحمدی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مدل دینامیکی یک رونده زیرآبی خودگردان با تخمین ضرایب هیدرودینامیکی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 50-58

ابراهیم علیزاده؛ محمدتقی ثابت؛ مصطفی زرینی لاریمی؛ حسین نورمحمدی