نویسنده = رحمتی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 2
2. ارائه روشی جدید و ارزان قیمت برای تولید داده فریب GPS به منظور محفاظت از سامانه های ناوبری دریایی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-14

سید محمدرضا موسوی؛ امیررضا بازیار؛ عبدالرضا رحمتی؛ مریم معاضدی