نویسنده = محمودی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی اثر ابعاد تیرخن بر مشخصه‌های جریانی حرکت چرخش عرضی کشتی در سیال لزج

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-111

مهدی محمودی؛ رویا شادمانی؛ مفید گرجی بندپی