نویسنده = شیخ الاسلامی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. مسأله تخصیص دینامیک و گسسته پهلوگاه در پایانه کانتیری با لحاظ اثر جزر‌‌ و مد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-124

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ مهدی مردانی؛ احسان ایازی