نویسنده = محمدرضا سهیلی فر
تعداد مقالات: 3
2. شبیه‌سازی گردش و اثر پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 98-112

سمیه محمدی فیروز؛ سارا اله یاری بیک؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمدرضا سهیلی فر


3. طراحی و شبیه سازی حسگرهای گرافنی جهت تشخیص گازهای سمی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-17

محمدرضا سهیلی فر