تحلیل بازدهی انرژی و بهینه سازی توان خروجی توربین بادی بوسیله الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها
1. تحلیل بازدهی انرژی و بهینه سازی توان خروجی توربین بادی بوسیله الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها

رضا یزدانپرست؛ ناصر کردانی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 67-77

چکیده
  افزایش توان تولیدی و بازدهی انرژی برای توربین بادی با بهینه سازی سرعت های شروع چرخش، نامی و خاتمه ی چرخش توسط الگوریتم گروهی مورچه ها هدف نهایی در این مقاله می باشد. در این مقاله ابتدا به مدلسازی ریاضی ...  بیشتر
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و محیطی بر عملکرد برج خنک کننده بارشی جریان مخالف
2. بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و محیطی بر عملکرد برج خنک کننده بارشی جریان مخالف

عباس اصغری؛ ناصر کردانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 28-38

چکیده
  برج های خنک کننده تر که بطور وسیعی در صنایع مختلف برای دفع حرارتهای مازاد مورد استفاده قرار می گیرند، دارای معایب و محدودیت هایی هستند. برای این منظور از برج خنک کننده بارشی که در گروه برج خنک کننده تر ...  بیشتر
بررسی عددی عملکرد حرارتی لوله جاذب کلکتور خورشیدی سهموی خطی با استفاده از نانوسیال اکسید مس- روغن حرارتی
3. بررسی عددی عملکرد حرارتی لوله جاذب کلکتور خورشیدی سهموی خطی با استفاده از نانوسیال اکسید مس- روغن حرارتی

ناصر کردانی؛ مرتضی پاکنژاد

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 39-52

چکیده
   انتقال حرارت نقش مهمی را در صنعت و نیروگاه‌ها ایفا می‌کند؛ لذا در پژوهش حاضر با جایگزینی نانو سیال با سیال پایه روغن، انتقال حرارت در کلکتور خورشیدی سهموی خطی شبیه سازی عددی خواهد شد. از این رو، اثر ...  بیشتر