طراحی، ساخت و بهبود ‌پیزوالکتریک‌های بدون‌سرب KNN استفاده شده در مبدل‌های فراصوتی زیرآبی
1. طراحی، ساخت و بهبود ‌پیزوالکتریک‌های بدون‌سرب KNN استفاده شده در مبدل‌های فراصوتی زیرآبی

محمدحسن تقی نسب شورکی؛ امید صفاییان؛ محمدرضا خضری

دوره 2، شماره 1 ، تابستان 1394، ، صفحه 15-21

چکیده
  مواد فروالکتریک پایه سربی و علی‌الخصوص Pb(ZrTi)O3 به علت دارا بودن خواص پیزوالکتریک عالی دارای کاربردهای وسیعی در عملگرها ، حسگرها و مبدل‌های پیزوالکتریک هستند. از طرفی، بیش از 60 درصد وزنی این ترکیبات را ...  بیشتر