نویسنده = تقی نسب شورکی، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و بهبود ‌پیزوالکتریک‌های بدون‌سرب KNN استفاده شده در مبدل‌های فراصوتی زیرآبی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 15-21

محمدحسن تقی نسب شورکی؛ امید صفاییان؛ محمدرضا خضری