نویسنده = کاظمیان، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نرخ خطای بیت در لینک مخابراتی زیرآبی امن لیزری در تنگه هرمز

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 11-18

اسماعیل کاظمیان؛ فاطمه دباغ کاشانی؛ امیر کهریزی