نویسنده = امیرحسین اکبری
تعداد مقالات: 4
3. اینورتر هفت‌سطحی با پیکربندی جدید مبتنی بر استاندارهای رانش الکتریکی کشتی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-22

محمد نوروزی؛ امیرحسین اکبری؛ ادیب ابریشمی فر؛ غلامعلی رضایی راد


4. یک اینورتر پنج سطحی با بازدهی زیاد، قیمت و THDکم برای کاربردهای ولتاژ متوسط

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-80

امیرحسین اکبری؛ ادیب ابریشمی فر؛ ابوالفضل بابایی