نویسنده = قبادی دیزج یکان، جمال
تعداد مقالات: 1
1. تخمین فاصله و سرعت اهداف سطحی در نبرد دریایی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 28-34

جمال قبادی دیزج یکان؛ سید کمال الدین موسوی مشهدی