نویسنده = رمضانی ورکانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترل پیش‌بین گشتاور

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-52

افشین گلدانی؛ علی رمضانی ورکانی