نویسنده = افغان حاجی عباس، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی تأثیر موقعیت نشت هیدروژن بر روی توزیع هیدروژن در یک محفظه بسته

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 52-62

محمد افغان حاجی عباس؛ سعید خردمند