نویسنده = راه بانی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی زمان و نحوه‌ی شکل‌گیری طوفان‌های حاره‌ای در منطقه‌ی تحت ماموریت نداجا (شمال اقیانوس هند)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-111

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راه بانی؛ سعید الهی


2. بررسی تاثیر احداث موج شکن بندر جاسک بر الگوی جریان و موج منطقه با استفاده از نرم افزار MIKE21

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-104

مریم راه بانی؛ دانیال قادری؛ مژگان خالقی