نویسنده = معصومی ورکی، شهروزخان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آبشستگی در پایه های با مقاطع مربعی ومستطیلی اسکله های عمود بر دهانه ورودی بندرگاه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 79-88

بهروز آقایی؛ مسعود ترابی‌آزاد؛ مسلم اکبری وکیل‌آبادی؛ شهروزخان معصومی ورکی