نویسنده = خانجانی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی رفتار هیدروالاستیک یک سکوی شناور با استفاده از مدل هیبریدی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 46-59

سید حامد شکیب؛ محمد جواد خانجانی؛ حمید شجاع رستگاری