نویسنده = محمدزاده، فلاح
تعداد مقالات: 1
1. بهبود وضوح تصاویر رادار روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از الگوریتم داپلر-فاصله و تبدیل فوریه‌ی کسری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 19-28

مجید آقابابایی؛ فلاح محمدزاده؛ احمد کشاورز؛ محمد خویشه