نویسنده = قدیمی، پرویز
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل امواج خطی در محیط دریایی با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته مختلط

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5347-56

پرویز قدیمی؛ مرتضی کلاهدوزان؛ صائب فرجی


3. ارائه یک مدل ریاضی برای ارزیابی اثرات زاویه رأس متغیر بر عملکرد شناورهای پروازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-52

پرویز قدیمی؛ ساسان توکلی؛ عباس دشتی منش


4. بررسی اثر عمق آب در پایداری موج‌شکن توده سنگی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 73-82

پرویز قدیمی؛ مرتضی کلاهدوزان؛ میثم بالی