نویسنده = حسن قاسمی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تجربی تأثیر موقعیت هیدروفویل‌ها بر مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو هیدروفویلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

مهدی سلیمانی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ حسن قاسمی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


2. بررسی و مقایسه عملکرد هیدرودینامیکی هیدروفویل‌های متقارن و نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

حسن قاسمی؛ علی اکبر قدیمی


3. مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 39-51

علی اسکافی نوغانی؛ سید مرتضی جوادپور؛ حسن قاسمی


4. تحلیل عددی اثر چیدمان خطوط مهار بر پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی درامواج دریا

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-62

محمد جواد کتابداری؛ محمد بختیاری؛ حسن قاسمی


5. بررسی الگوی مناسب مهاربندی برای یک سکوی نیمه شناور از نوع GVA4000

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 80-89

هادی سبزیان؛ فرهود آذرسینا؛ سعید کاظمی؛ حسن قاسمی