نویسنده = لشته نشائی، میراحمد
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی عددی جریان و رسوب در اطراف بندر نوشهر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-116

ایوب محمودی؛ میراحمد لشته نشائی؛ عباس منصوری؛ محمود شفاعی بجستان