نویسنده = محمدرضا خدمتی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل اثر خوردگی بر استحکام باقیمانده کششی ورق کشتی های سالخورده به کمک آزمایش کشش

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 51-61

عباس حسن آبادی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ محمدرضا خدمتی


3. پیاده سازی لولای الاستیک جهت انجام آزمایش سازه ای بر روی یک شناور تک بدنه باریک در حوضچه کشش

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 54-64

کریم اکبری وکیل ابادی؛ محمدرضا خدمتی؛ حبیب ا... سیاری


4. مقایسه نفوذ در پانلهای تقویت شده آلومینیومی با تقویت کننده Y شکل

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 57-70

محمد رضا زارعی؛ ابوذر اباذری؛ محمد رضا خدمتی