نویسنده = آقابابایی، مجید
تعداد مقالات: 5
1. تعیین فاصله بین فرستنده و گیرنده صوتی در محیط چینه‌بندی شده با روش معکوس آکوستیکی در آزمایشگاه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-86

محمد احمدنژاد؛ امیر اشتری؛ محمد اکبری نسب؛ مجید آقابابایی


2. بهبود کیفیت تصاویر در ناوبری پهپاد با استفاده از روش فراتفکیک‌پذیری مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی با نگاشت چندلایه

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11

سید محمدرضا موسوی؛ مجید آقابابایی؛ پیمان خزائی پول؛ محمد خویشه


3. بهبود دقت ناوبری به کمک سامانه موقعیت‌یاب‌ترکیبی GPS/GLONASS مبتنی بر فیلتر کالمن در شرایط انسداد ماهواره‌ها

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 17-27

سید محمدرضا موسوی؛ محمدجواد زندی؛ امیر طباطبایی؛ مجید آقابابایی


4. مطالعه اثر جریان خروجی یک پلوم در محیط چینه‌بندی شده بر روی پراکندگی صوت در آزمایشگاه

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 96-107

محمد احمدنژاد؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب؛ مجید آقابابایی


5. بهبود وضوح تصاویر رادار روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از الگوریتم داپلر-فاصله و تبدیل فوریه‌ی کسری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 19-28

مجید آقابابایی؛ فلاح محمدزاده؛ احمد کشاورز؛ محمد خویشه