بررسی اثر سیم‌بندی و خطای ناهم‌محوری در عملکرد ریزالورهای رلوکتانس متغیر
1. بررسی اثر سیم‌بندی و خطای ناهم‌محوری در عملکرد ریزالورهای رلوکتانس متغیر

فرید توتونچیان

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-8

چکیده
  امروزه ریزالورهای رلوکتانس متغیر به دلیل ساختار ساده، ابعاد کوچک و پایداری دمایی زیاد برای تشخیص موقعیت زاویه‌ای محورهای گردان، به‌ویژه در سیستم‌های ناوبری دریایی، کاربرد گسترده‌ای دارند. علیرغم ...  بیشتر