نویسنده = حسینی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی هیدروفویل مناسب برای شناور کاتاماران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 29-45

آرش محبوبی دوست؛ روزبه شفقت؛ علی حاجی آبادی؛ سید مهدی حسینی؛ حمید کاظمی مقدم